CRM

Projektide juhtimine

Parem käsi ei tea, mida vasem käsi teeb?

Projekti tiim saab CRMis astuda ühte sammu, sest kõikidel osalejatel on teada projekti eesmärgid, tähtajad ja oma roll selles. Igast sammust ülevaadet omades ja andmeid kogudes võid aga arvutada, kui palju mahla sellest sidrunist annaks veel välja pigistada.

Projektide kalender

Hoia projektidel silma peal. Sul on selge ülevaade projekti kestusest, algus- ja lõpukuupäevadest ning kõigist vaheetappidest.

Kulude sisestamine

Märgi üles kõik projektiga kaasnevad kulud, kasuta seda infot aruandluses ja saad projekti kasumlikkusest realistliku ülevaate.

Eelarve jälgimine

Lisa töödele kliendiga kokkulepitud eelarved ja jälgi nende täitumist. Ületatud eelarvete kohta saad teavituse.

Ülesannete delegeerimine

Täpsusta projekti ülesanded ja määra neile vastutajad. Ülesande info jõuab vastutajani e-kirja või töölaua teatena.

Töötundide sisestamine

Registreeri projekti osaliste tööaeg isikupõhiselt ja projektide kaupa. Jälgi hõlpsalt projektide töötunde ja tehtud ületunde.

Projekti arveldamine

Saada tehtud töödest kliendile eelraport ja loo selle põhjal arve manuaalselt või automaatselt. CRM võib Sinu eest ka arved välja saata.

Projekti tasuvus

Seo ostutellimused projektiga ja näed projekti tegelikke tulusid. Jälgi eelarve täitmist ja arvuta lõpuks projekti tasuvus.

Seotud moodulid

Seo kõik tegevused kindla projektiga, sh e-kirjad, pakkumised, tellimused, arved, üritused ja sündmused.

Isiklik projekti vaade

Hoia töölaud puhas ja selge fookus silme ees. Filtreeri välja projektid, mis on seotud vaid Sinu kasutajaga.

Section background

Tutvu ka teiste CRMi funktsioonidega