Tagasi

Külm kõne vs turunduskiri

Jaga:

SVG placeholder SVG placeholder

Nii kõnede kui ka e-kirjade puhul täiesti uutele adressaatidele on tegemist meetodiga leidmaks potensiaalseid kliente, kes ei ole varasemalt Sinu äriga kokku puutunud. Kuigi mõlemad lähenemisviisid võivad olla müügivihjete ja müükide tegemisel sobivad, on mitu põhjust, miks need, nn. külmad kõned, osutuvad võrreldes külmade e-kirjadega sageli tõhusamateks.

  • Isiklik kontakt

Helistades on Sul võimalus rääkida just selle inimesega, kellega soovisidki. See omakorda võimaldab luua isikliku kontakti, mida ei ole võimalik e-kirja teel nii hästi saavutada.

  • Reaalajas tagasiside

Külmade kõnede kaudu saab ka kohest tagasisidet. Näiteks on võimalik kuulda vestluskaaslase hääletooni ja teha selle kaudu järeldusi selle kohta, kas nad on huvitatud sinu poolt pakutavast teenusest või tootest. Kasutades e-kirja on inimese huvist aru saada keerulisem, sest tegelikult ei tea sa, kas kirja saanu on Sinu kirja üldse lugenudki.

  • Kohene vastus

Telefonikõne raames on võimalik saada helistatavalt inimeselt kohe vastuseid. Nemad omakorda saavad esitada täiendavad küsimusi, väljendada oma muret või anda kohest tagasisidet just sel ajahetkel. Tänu sellele on võimalik lahendada esilekerkinud probleemid ning vastata tekkinud küsimustele juba kõne ajal ning seeläbi muuta toote või teenuse esitlus kliendi jaoks paremaks.

  • Väiksem konkurents 

Inimesed saavad igapäevaselt kümneid või isegi sadu e-kirju, millest paljud on seotud reklaami või turundusega. See tähendab, et Sinu külm e-kiri võib jääda adressaadi poolt üldse märkamata, eriti kui see sai saadetud ajal, mil potensiaalsel lugejal oli näiteks kiire. Seevastu külm kõne võib-olla tähelepanu köitvam ja meeldejäävaim viis sõnumi edastamiseks.

  • Otsustajad ootavad Sinult kõnesid

Erinevate rahvusvaheliste uuringute andmeil eelistab üle 60% otsustavatest isikutest, et nendega kontakteerutaks just telefoni teel.

  • Vähem riske

Külmasid e-kirjasid saates (eriti just saajatele, kes selleks luba pole eelnevalt andnud) on suur oht oma ettevõtte domeen „blacklistida“ Spamcop poolt, mis tähendab, et ükski e-kiri ei pruugi enam saajale kohale minna või satub suurema tõenäosusega spämmi alla. Lisaks on viimastel aastatel tõusnud inimeste teadlikus, et kui nad saavad e-posti ilma oma eelneva nõusolekuta saatjale, siis teavitatakse sellest ka Andmekaitse Inspektsiooni (AKI), kes võib alustada toimunu suhtes menetlust mis võivad lõppeda rahalise trahviga. Vastutus on alati töö tellijal, kelle nimelt e-poste saadetakse!

Jättes ohud kõrvale, on külmad kõned tõhusamad kui külmad e-kirjad, sest need võimaldavad luua isikliku sideme inimesega, kellega soovite ühendust võtta, anda talle reaalajas tagasisidet, saada koheseid vastuseid ja vähendada konkurentsi teiste turundajatega. Oluline on märkida, et nii külm helistamine kui ka külma e-kirja saatmine võivad olla mõlemad ühtaegu keerulised ja nõuavad oskusi ning ettevalmistust. Vahe on selles, et külmade kõnede tegemine on praktikute poolt tõestatult kiirem ja tulemuslikum tegevus müüginumbrite kasvatamisel.

Sinul on nüüd see tugev eelis, sest Fontakt pakub Sulle spetsiaalset telefoniäppi www.fontakt.appkust leiad kõik Sind huvitavad Eesti ettevõtted kiirelt ning vaid paari nupulevajutusega saad helistada õigete otsustavate isikutel mobiilidele igal ajal ja igalt poolt. Juhul kui Sul napib aega külmade kõnede tegemiseks, siis uuri lähemalt Fontakti müügiteenuse kohta, mis aitab Sul hoida fookust olulisel kasvatades samal ajal märgatavalt kliendibaasi.

Jaga:

SVG placeholder SVG placeholder
SVG placeholder Eelmine
Järgmine SVG placeholder